Uchwała nr XIII/70/2011Rady Miejskiejz dnia 24 listopada 2011w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki , zasad ustalenia oraz terminu płatności tej opłaty.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203;Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974,Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223,poz.1458:z 2009r.Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241;z 2010r.Nr 28,poz.142,Nr 28 poz.146,Nr 106,poz.675,Nr 40,poz.230;z 2011r,Nr 117,poz.679,Nr 21,poz.113,Nr 134,poz.777,Nr 217,poz.1281) w związku z art.18 a i art.19 pkt. 1 lit.f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z2010r.Nr 95,poz.613,Nr 96,poz.620, Nr 225 ,poz.1461 ,Nr226, poz.1475;z 2011r.Nr 102,poz.584,Nr 112,poz.654, Nr171,poz.1016)

Uchwała nr XIII/70/2011
Rady Miejskiej
z dnia 24 listopada 2011


w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki , zasad ustalenia oraz terminu płatności tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203;Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974,Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223,poz.1458:z 2009r.Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241;z 2010r.Nr 28,poz.142,Nr 28 poz.146,Nr 106,poz.675,Nr 40,poz.230;z 2011r,Nr 117,poz.679,Nr 21,poz.113,Nr 134,poz.777,Nr 217,poz.1281) w związku z art.18 a i art.19 pkt. 1 lit.f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z2010r.Nr 95,poz.613,Nr 96,poz.620, Nr 225 ,poz.1461 ,Nr226, poz.1475;z 2011r.Nr 102,poz.584,Nr 112,poz.654, Nr171,poz.1016)


Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (19 grudnia 2011, 11:02:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1692