Dane

POŁOŻENIE

W układzie administracyjnym gmina Chodecz położona jest w południowej części powiatu włocławskiego na granicy z woj. wielkopolskim i łódzkim. Pod względem geograficzno – przyrodniczym gmina leży na obszarze pojezierza Wielkopolsko – Kujawskiego, zaś gemorfologicznie położona jest w obrębie Wysoczyzny Kujawskiej z częścią południowa zwaną Pojezierzem Chodeckim. Ośrodkiem gminy jest miasto Chodecz odległe od Włocławka 32 km. Powierzchnia gminy wynosi 121,00 km2 - miasta 1,31 km2. Ludność ogółem wynosi 6911 osób. Tereny leśne stanowią 9,0% natomiast wody – 2% ogólnej powierzchni gminy. Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo z uwagi na znaczny udział gruntów ornych – łącznie z miastem 9660 ha, co stanowi ok. 79% ogólnej powierzchni.
Położenie: 19°02' E - 52°24' N
Kod: 87-860
Tel. kierunkowy: 0-54

HISTORIA

1325 - pierwsze wzmianki o osadzie, znanej pod nazwą Chodcza
1442 - prawa miejskie nadane przez króla Władysława Warneńczyka, miasto należało do rodziny Kretkowskich
1793 - w zaborze pruskim
           początek XIX w. - utrata praw miejskich
1807 - w Księstwie Warszawskim
1810 - miejscowość przechodzi w ręce rodziny Lipskich
1815 - w Królestwie Polskim
1822 - odzyskanie praw miejskich

Mapa
Mapa

metryczka


Wytworzył: Piotr Lepka (24 czerwca 2003)
Opublikował: Piotr Lepka (24 czerwca 2003, 08:57:47)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (2 grudnia 2003, 08:15:10)
Zmieniono: Zmiana mapy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 35596