ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NR 2/2010
  
Dnia 04 sierpnia 2010 roku Burmistrz Chodcza ogłasza
otwarty konkurs nr 2/2010 na realizację usług integracji społecznej
w ramach

Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej

Ogłoszenie (95kB) zip

Wyniki konkursu nr 2/2010

Komisja konkursowa powołana do oceny ofert rozstrzygnęła Konkurs NR 2/2010 z dnia 04.08.2010  na „Organizację działań integracyjnych dla emerytów”, wpłynęła  1 oferta.
W wyniku oceny zakończonej w dniu 19.08.2010 Komisja rekomendowała Burmistrzowi Chodcza do przyjęcia ofertę Miejsko-Gminnej Biblioteki publicznej w Chodczu – wartość projektu 10 000 PLN
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NR 1/2010
Dnia 02 kwietnia 2010 roku Burmistrz Chodcza ogłasza
otwarty konkurs nr 1/2010 na realizację usług integracji społecznej w ramach
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej

Zaproszenie (121kB) word
Formularz ofertowy (87kB) word
Wzór umowy (43kB) word
Wzór porozumienia (78kB) word
Wzór sprawozdania (39kB) word

Wyniki konkursu nr 1/2010
Komisja konkursowa powołana do oceny ofert rozstrzygnęła Konkurs NR 1/2010 z dnia 02.04.2010  na „Organizacja wyjazdu integracyjnego z elementami szkoleniowymi”, wpłynęła  1 oferta.
W wyniku oceny zakończonej w dniu 23.04.2010 Komisja rekomendowała Burmistrzowi Chodcza do przyjęcia ofertę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu – wartość projektu 17 000 PLNKONKURS NR 6 z dnia 29.04.2009
Organizację wizyty studyjno-szkoleniowej
Wyniki konkursu nr 6
Komisja konkursowa powołana do oceny ofert rozstrzygnęła Konkurs NR 6 z dnia 29.04.2009  na „Organizację wizyty studyjno-szkoleniowej”, wpłynęła  1 oferta.
W wyniku oceny zakończonej w dniu 25.05.2009 Komisja rekomendowała Burmistrzowi Chodcza do przyjęcia ofertę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu – wartość projektu 20 000 PLN


KONKURS NR 5 z dnia 28.04.2009
Usługi integracji społecznej
Zwiększenie aktywności społecznej i i integracji społecznej
Wyniki konkursu nr 5
Komisja konkursowa powołana do oceny ofert rozstrzygnęła Konkurs NR 5 z dnia 28.04.2009  Zwiększenie aktywności społecznej i integracji społecznej.
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert:
- na część I  wpłynęła  1 oferta
- na część II wpłynęła  1 oferta
- na część III wpłynęła  1 oferta
- na część IV wpłynęła 1 oferta

W wyniku oceny zakończonej w dniu 25.05.2009 Komisja rekomendowała Burmistrzowi Chodcza do przyjęcia następujące oferty:
W części I – Projekt Szkoły Podstawowej w Zalesiu - wartość 15 000 PLN

W części II – Projekt Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu, ul. Waryńskiego 16, 87-860 Chodecz – wartość 15 000 PLN

W części III – Projekt Rady Rodziców Samorządowego Zespołu Placówek Oświatowych w Chodczu, ul. Waryńskiego 20, 87-860 Chodecz – wartość  6 000 PLN

W części IV – Projekt Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu, ul. Waryńskiego 16, 87-860 Chodecz – wartość 10 000 PLN
KONKURS NR 6 z dnia 29.04.2009
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Organizację wizyty studyjno-szkoleniowej
Ogłoaszenie (215kB) plik


KONKURS NR 5 z dnia 28.04.2009
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej
Zwiększenie aktywności społecznej i i integracji społecznej
Ogłoszenie (221kB) plik

metryczka


Wytworzył: Robert Drzewiecki (4 sierpnia 2010)
Opublikował: Piotr Lepka (4 lutego 2009, 10:42:10)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (1 września 2010, 11:04:59)
Zmieniono: dodanie wyników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 31709