Statystyki

harakterystyka fizyczno - geograficzna terenu gminy

Gmina Chodecz położona jest w południowej części województwa kujawsko – pomorskiego w obrębie południowego krańca Pojezierza Kujawskiego.
Gmina Chodecz położona jest w obrębie Wysoczyzny Kujawskiej z częścią południową zwaną Pojezierzem Chodeckim. Jest to falista wysoczyzna morenowa, urozmaicona licznymi pagórkami moreny czołowej i jeziorami. W tym obszarze na szczególną uwagę zasługuje pięknie rozwinięta forma rynnowa zwana „rynną chodecką” przecinająca obszar gminy z południowego wschodu na północny zachód, którą wypełniają długie wąskie jeziora: Kromszewickie, Chodeckie, Lubienieckie, Szczytnowskie.
Atrakcyjność krajobrazu podnosi także głębokość wcięcia rynny (15 – 20 m) w stosunku do poziomu wysoczyzny. Dodatkowo krajobraz urozmaicony jest licznymi zagłębieniami wytopiskowymi lub lekko zaznaczającymi się płytkimi podmokłymi zaklęsłościami, a także licznymi ciekami wodnymi tworzącymi intensywną rzeźbę terenu.

 

Struktura demograficzna gminy Chodecz

Dane z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (652kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Administrator strony www.chodecz.pl (28 marca 2003)
Opublikował: Piotr Lepka (7 sierpnia 2003, 09:08:42)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (9 sierpnia 2016, 10:17:38)
Zmieniono: Aktualizacja danych statystycznych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 31032