Wybory Prezydenta RP 2020


WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (29kB) word

Chodecz, dnia 09.06.2020 r.

Informacja 

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów 
na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 


W nawiązaniu do Państwa pytań uprzejmie informuję, że termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. upływa w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek do godz. 15:30). 
Zgłoszenia kandydatów, przez pełnomocników wyborczych lub osoby przez nie upoważnione, przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu przy ul. Kaliskiej 2, 87-860 Chodecz, pokój nr 2, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. 
Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię. W przypadku zgłoszenia dokonanego pocztą tradycyjną, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście – osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia.

Wszelkie informacje dotyczące zgłoszeń kandydatów można uzyskać pod nr telefonu: 54 2848070 wew. 31.

Burmistrz Chodcza 
/-/ Jarosław Grabczyński

Informacja o możliwości głosowania (276kB) pdf

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Informacje dotyczące wyborów zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku (73kB) pdf

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach (135kB) pdf

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych (99kB) pdf

OBWIESZCZENIE Burmistrza Chodcza o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (121kB) pdf

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 (72kB) word

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych (70kB) pdf

Uchwała w sprawie powoływania obwodych komisji wyborczych (161kB) pdf

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 – Serwis Informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej (10kB) word

Zgłoszenie wyborcy na członka w obwodowej komisji wyborczej - uzupełnienie składu okw przez Komisarza Wyborczego spośród wyborców (42kB) word


Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (72kB) word

w sprawie zapewnienia w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. na obszarze Miasta i Gminy Chodecz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z harmonogramem

metryczka


Wytworzył: P. Lepka (5 lutego 2020)
Opublikował: Piotr Lepka (24 lutego 2020, 08:10:20)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (30 czerwca 2020, 11:24:41)
Zmieniono: dodanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5310