Nieodpłatna Pomoc Prawna

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI W 2018 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) Powiat Włocławski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. 
 
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONE 
PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI

Powiat Włocławski w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. prowadzi trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których osoby uprawnione mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną.
Szczegółowy harmonogram działania punktów i fili punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

I. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kowalu,
Urząd Miejski w Kowalu, ul. Piwna 24
czynny od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 1530 do 1930
w punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów według harmonogramów.

Filia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Lubieniu Kujawskim
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 18 
czynne od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 1530 do 1930 
w fili punktu pomoc udzielana jest przez adwokatów według harmonogramów.

II. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Brześciu Kujawskim
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Aleje Władysława Łokietka 1a (obok Zakładu Komunalnego)
czynne od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 1530 do 1930
w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych według harmonogramów.

Filia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Chodczu
Urząd Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2
czynne od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 1530 do 1930 w pokoju nr 19 na I piętrze, natomiast porady dla osób niepełnosprawnych będą świadczone w pokoju nr 18 na parterze (wejście główne, dzwonić dzwonkiem) w fili punktu pomoc udzielana jest przez radców prawnych według harmonogramów.

III. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Lubrańcu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu, ul. Pl. Dr Mariana Szulca 
czynne od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 1530 do 1930
w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych.

Filia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Izbicy Kujawskiej
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32 
czynne od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 1530 do 1930
w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych.
Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z/s w Krakowie

OSOBY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ: 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej osobą uprawnioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba fizyczna: 
1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832), lub 
3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub 
4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203oraz z 2017r.poz.60), lub 
5. która nie ukończyła 26 lat, lub 
6. która ukończyła 65 lat, lub 
7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty 
8. posiadająca dokument potwierdzający ciążę. 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO UZYSKANIA POMOCY 

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej: 
1. ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2. ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; 
3. ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 
4. ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa; 
5. ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość; 
6. ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.; 
7. 3 ust. 1 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę. 
Osoba uprawniona, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. 

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY 

Osoby uprawnione będą mogły uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej informacje w zakresie: 
prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
prawa cywilnego, 
spraw karnych, 
spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, 
spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 
poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 
udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub 
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: 
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Wytworzył: Starostwo Powiatowe we Włocławku (23 stycznia 2018)
Opublikował: Piotr Lepka (23 stycznia 2018, 08:43:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 741

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij