Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Wymiana dwóch dźwigów towarowych w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu

Zapytanie ofertowe na demontaż dźwigów towarowych – udźwig 100kg, zakup i montaż nowych dźwigów wraz z pracami budowlanymi i wykończeniowymi wraz ze sporządzeniem dokumentacji i oddaniem dźwigów do użytkowania – wraz z uzyskaniem [...]

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego placu zabaw na Placu Kościuszki w Chodczu poprzez wyposażenie go w nowe urządzenia oraz wymianę nawierzchni z trawiastej na bezpieczną.

ZAPYTANIE OFERTOWEdotyczące projektu pn. „Rozwój turystyki i rekreacji na terenie Miasta i Gminy Chodecz” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez [...]

Zastępcze wykonanie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania tj. z działki o nr ew. 57 obręb Mielno, 7/8 obręb Lubieniec, 7/3 obręb Lubieniec gmina Chodecz

Chodecz, 31.10.2023 r. Znak sprawy: 6236. 2.1.2023 ZAPYTANIE OFERTOWEw oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto stanowiący załącznik nr 1 do [...]

Utworzenie dedykowanej pracowni OZE w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu

Przedmiotem zamówienia jest „Utworzenie dedykowanej pracowni OZE w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu”. [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa mięsa i wędlin na potrzeby wyżywienia dzieci w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu w roku szkolnym 2022/2023

ZAPYTANIE OFERTOWEw oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2022 Burmistrza Chodcza z dnia 09.08.2022 r.OPIS [...]

Dostawa mięsa i wędlin na potrzeby wyżywienia dzieci w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu w roku szkolnym 2022/2023.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin na potrzeby wyżywienia dzieci w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu w roku szkolnym 2022/2023. [...]

dostawa artykułów ogólnospożywczych na potrzeby wyżywienia dzieci w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu w roku szkolnym 2022/2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów ogólnospożywczych na potrzeby wyżywienia dzieci w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu w roku szkolnym 2022/2023. [...]

Dostawa artykułów ogólnospożywczych na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu i Żłobku Samorządowym w Chodczu w roku szkolnym 2022/2023 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów ogólnospożywczych na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu i Żłobku Samorządowym w Chodczu w roku szkolnym 2022/2023. [...]

Dostawa artykułów ogólnospożywczych na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu i Żłobku Samorządowym w Chodczu w roku szkolnym 2022/2023

Chodecz, 10.08.2022 r.In.272.13.4.2022ZAPYTANIE OFERTOWEw oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2021 Burmistrza [...]

Dostawa mięsa i wędlin na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu i Żłobku Samorządowym w Chodczu w roku szkolnym 2022/2023

Chodecz, 10.08.2022 r.In.272.13.3.2022ZAPYTANIE OFERTOWEw oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2021 Burmistrza [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwianie  wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Chodecz w roku 2022

Chodecz, dnia 14.06.2022 r.In.272.9.2022ZAPYTANIE OFERTOWEw oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2021 Burmistrza [...]

Wyposażenie i uruchomienie wieloprzedmiotowej pracowni VR dla 24 uczniów zgodniej z wymogami programu rządowego "Laboratoria przyszłości"

Chodecz, 14.12.2021 r.In.042.16.2021ZAPYTANIE OFERTOWEw oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2021 Burmistrza [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w roku 2021

ZAPYTANIE OFERTOWEw oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2019 Burmistrza Chodcza z dnia 16.09.2019 r.I. ZAMAWIAJĄCYMiasto i [...]

ROZEZNANIE CENOWE

ROZEZNANIE CENOWEw oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2019 Burmistrza Chodcza z dnia 16.09.2019 r. [...]

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy w okresie od 01-02-2020 r. do 31-01-2022

Burmistrz Miasta i Gminy w Chodczu zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie pn.: "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy w okresie od 01-02-2020 r. do [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zapytania ofertowego, w oparciu o wewnętrzny regulamin dotyczący przeprowadzania postępowań poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w roku  2020”.CPV:64110000-0    -usługi pocztowe64113000-1    [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwianie  wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Chodecz w roku 2019

Przedmiotem zamówienia jest demontaż, transport i unieszkodliwianie  wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Chodecz w roku 2019. [...]

Emisja obligacji 2018 II

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ! [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwianie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chodecz w roku 2018

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze płyt azbestowych stosowanych w budownictwie z pokryć dachowych z posesji zlokalizowanych na terenie miasta i  gminy Chodecz wraz z ich demontażem (z jednego obiektu), załadunkiem, [...]

Emisja obligacji 2017

Uwaga !!!Zmiana terminu składania ofert(przedostatni załącznik)oraz Uchwały(ostatni załącznik) [...]

Transport i unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chodecz w roku 2017

Chodecz, dnia 23.05.2017 r.GO. 6232.1.2017ZAPYTANIE OFERTOWEponiżej 30 000 euroI.  ZAMAWIAJĄCY: Miasto i Gmina Chodecz, 87 – 860 Chodecz, ul. Kaliska 2 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 1. Zamawiający będzie prowadził [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia w Żłobku Samorządowym w Chodczu w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku w Chodczu”

Chodecz, 21.04.2017 r. In.272.5.2017   ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia w Żłobku Samorządowym w Chodczu w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku w [...]

„Usługi społeczne w Mieście i Gminie Chodecz”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu - realizator projektu „Usługi społeczne w Mieście i Gminie Chodecz” - działając z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi [...]

Wykonanie i dostawę 8 urn wyborczych dla Miasta i Gminy Chodecz

Zapytanie ofertoweMiasto i Gmina w Chodczu zaprasza do złożenia ofert na „Wykonanie i dostawę 8 urn wyborczych dla Miasta i Gminy Chodecz”. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z [...]

Informacja

Poprzednie zapytania znajdują się w zakładce Aktualności - [...]

metryczka