Mapa Biuletynu

 WYBORY I REFERENDA
  · Wybory Prezydenta RP 2020
  · Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
  · Wybory do PE 2019
  · Wybory samorządowe 2018
  · Wybory do Parlamentu 2015
  · Referendum 2015
  · Wybory prezydenckie 2015
  · Wybory samorządowe 2014
 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Związki i stowarzyszenia
  · Ocena obszarowa jakości wody
  · Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
 PROGRAMY
 AKTUALNOŚCI
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Struktura organizacyjna
  · Rada gminy
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Skład Rady
  · · Imienny wykaz głosowań
  · · Komisje
  · · Wnioski i opinie komisji
  · · Wnioski radnych
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · · 2019
  · · · 2019 początek kadencji
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2015 początek kadencji
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · Dla Radnych
  · · Materiały wideo z sesji
  · Urząd gminy
  · · Podstawowe dane
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Burmistrz
  · · Sekretarz
  · · Skarbnik
  · · Imienny wykaz stanowisk
  · · Kontrole
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2015 początek kadencji
  · · · 2014
  · · · 2013
  · Jednostki organizacyjne
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · Statuty
  · · MGOPS
  · · M-GBP
  · Jednostki pomocnicze
  · Nabór
  · · aktualne
  · · Rozstrzygnięte
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Wykaz spraw i sposób załatwiania
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr skarg i wniosków
  · · Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · Wnioski i formularze
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · Protokoły
  · · Z sesji Rady Miejskiej
  · Zarządzenia
  · Zarządzenia (do 14-08-2007r.)
  · · 2007
  · · 2006
  · · 2005
  · · 2004
  · · 2003
  · Opłaty i podatki
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Miasta i Gminy Chodecz na lata 2012-2032
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · · Zasady finansowania
  · · Realizacja budżetu
  · · Dług publiczny
  · Majątek gminy
  · Oferty inwestycyjne
  · Przetargi
  · Zapytania ofertowe
  · Zadania publiczne
  · PPWOW
  · ZPORR
 Nieodpłatna Pomoc Prawna
 Podstawa prawna
 Pożyteczne programy
 Polowania zbiorowe