Majątek GminyJednostki budżetowe
stan na 31-12-2012r.

Wartość w tys. zł

Grunty

52

Budynki

7 118

Lokale mieszkalne

167

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

22 280

Maszyny i urządzenia techniczne

298

Środki transportu

1 118

Pozostałe środki trwałe

226

Rozpoczęte inwestycje (środki trwałe w budowie)

62

Ogółem

31 321

Zakład budżetowy

Wartość w tys. zł

Budynki

1 998

Lokale mieszkalne

886

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

10 827

Maszyny i urządzenia techniczne

134

Środki transportu

606

Pozostałe środki trwałe

28

Ogółem

14 479

metryczka


Wytworzył: Skarbnik - Danuta Nowakowska (4 lutego 2014)
Opublikował: Piotr Lepka (3 grudnia 2003, 13:04:40)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (4 lutego 2014, 14:10:19)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 25173