Wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018

Dyżury Terytorialnej Komisji Wyborczej w Chodczu

12.09.2018 - 14.00-15.0013.09.2018 - 13.00-15.0014.09.2018 - 13.00-16.0015.09.2018 - 09.00-12.0017.09.2018 - 09.00-24.0018.09.2018 - 09.00-15.0019.09.2018 - 9.00-12.0020.09.2018 - 8.00-10.0021.09.2018 - 8.00-10.0022.09.2018 - 9.00-11.0024.09.2018 - [...]

Informacja Burmistrza Chodcza z dnia 01 października 2018 r. w sprawie udostępnienia spisu wyborców

Informacja Burmistrza Chodcza z dnia 01 października 2018 r. w sprawie udostępnienia spisu wyborców                Burmistrz Chodcza na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 [...]

Obwody głosowania

Obwieszczenie Burmistrza Chodcza o głosowania [...]

Powołanie Urzędnika Wyborczego

Na podstawie art. 191 c §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (dz. U. z 2018r. poz. 754, 1000 i 1349) podaje się do publicznej wiadomości, że na Urzędnika Wyborczego dla obszaru Miasta i Gminy Chodecz została powołana Pani [...]

Komunikaty Komisarza Wyborczego we Włocławku I

Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 14 sierpnia 2018 r. W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów [...]

metryczka