Referendum 2015

Referendum 2015

Informacja o losowaniu składów komisji ws. referendum

Na podstawie  art. 13  ust.  4  ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym  (Dz.U. Nr 57 poz. 507 z późn. zm.) w związku  z § 6 ust. 1  rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych i [...]

Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

Zgłoszenia i wnioski od wyborców niepełnosprawnych oraz informacje przeprowadzanym referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., w tym dotyczące udziału w referendum osób niepełnosprawnych, będą przyjmowane oraz [...]

metryczka