Wnioski

WNIOSEK o stypendium szkolne na 2023-2024r. (26kB) word


Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne (428kB) pdf

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne (561kB) pdf


Wniosek o podłączenie do sieci wodociągowej - zgoda (111kB) pdf
Wniosek o podłączenie do sieci kanalizacyjnej (250kB) pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu (34kB) word

SUSZA 2019
Wniosek - susza (95kB) pdf
Oświadczenie hodowcy o stratach w paszy (68kB) pdf


NOWA deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok (34kB) word
NOWA deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok (201kB) pdf

NOWA deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok (199kB) pdf
NOWA deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok (35kB) word

STARY (do 2019r.) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Oświadczenie o zamieszkaniu w nieruchomości, której dotyczy deklaracja (31kB) word

Wniosek o udzielenie dotacji na przydomowe oczyszczalnie (317kB) pdf

Wniosek o dofinansowanie młodocianego pracownika 2021r. (21kB) word
Dokumenty do wniosku młodociani (288kB) zip

wniosek ALK - wydanie zezwolenia do 4,5% oraz piwa (4kB) zip
wniosek ALK - wydanie zezwolenia powyżej 4,5% do 18%, bez piwa (4kB) zip
wniosek ALK - wydanie zezwolenia powyżej 18% (4kB) zip
Oświadczenie ALK - o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (64kB) pdf
wniosek GOSP - zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej (3kB) zip
wniosek GOSP - wykreślenie z rejestru działalności gospodarczej (3kB) zip
wniosek USC - wydanie Dowodu Osobistego (434kB) pdf
wniosek USC - wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu (18kB) plik
wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (290kB) pdf

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (136kB) pdf

Zaświadczenie - dochód z gosp. powierzchnia ha fizyczne/przeliczeniowe (14kB) word

Informacje (osoby fizyczne) i deklaracje (osoby prawne) na podatki i opłaty lokalne obowiązujące od 01-07-2019r.

Oświadczenie majątkowe (1464kB) pdf

Oświadczenie majątkowe - radny (74kB) pdf

Karta usługi - decyzja o warunkach zabudowy (744kB) pdf

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (557kB) pdf

Wniosek o zmianę ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy wraz z oświadczeniem stron (16kB) word

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (20kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (58kB) pdf

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/krzewów (61kB) excel

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (26kB) word

Wniosek o usunięcie azbestu (138kB) pdf
Wniosek o usunięcie azbestu (22kB) word

Wniosek - folie rolnicze (12kB) plik

Karta usługi - zajęcie pasa drogowego (186kB) pdf
Wniosek - zajęcie pasa drogowego (218kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Piotr Lepka (1 marca 2004)
Opublikował: Piotr Lepka (1 marca 2004, 14:22:02)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (10 kwietnia 2024, 08:08:25)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 36143