Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 319) starsze aktualności »O B W I E S Z C Z E N I E

14.04.2021

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoO B W I E S Z C Z E N I E

09.04.2021

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowyOBWIESZCZENIE

08.04.2021

o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoO B W I E S Z C Z E N I E

29.03.2021

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowyO B W I E S Z C Z E N I E

24.03.2021

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowyO B W I E S Z C Z E N I E

23.03.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowyOBWIESZCZENIE

18.03.2021

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowyOBWIESZCZENIE

16.03.2021

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoO B W I E S Z C Z E N I E

15.03.2021

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoO B W I E S Z C Z E N I E

15.03.2021

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowyOBWIESZCZENIE

11.03.2021

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoOBWIESZCZENIE

11.03.2021

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoO B W I E S Z C Z E N I E

08.03.2021

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoO B W I E S Z C Z E N I E

08.03.2021

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoO B W I E S Z C Z E N I E

03.03.2021

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZAWIADOMIENIE

02.03.2021

' Wykonanie otworu wiertniczego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych po deszczowaniu upraw rolnych na działce o nr ew. 62/6 obręb Łanięta”O B W I E S Z C Z E N I E

01.03.2021

o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o warunkach zabudowyOBWIESZCZENIE

25.02.2021

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoOBWIESZCZENIE

24.02.2021

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowyOBWIESZCZENIE

24.02.2021

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 319) starsze aktualności »