Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 385) starsze aktualności »O B W I E S Z C Z E N I E

22.10.2021

Starosty WłocławskiegoO B W I E S Z C Z E N I E

18.10.2021

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowyO B W I E S Z C Z E N I E

18.10.2021

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowyO B W I E S Z C Z E N I E

12.10.2021

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowyO B W I E S Z C Z E N I E

12.10.2021

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoO B W I E S Z C Z E N I E

11.10.2021

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowyO B W I E S Z C Z E N I E

11.10.2021

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowyDECYZJA o warunkach zabudowy

06.10.2021

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymO B W I E S Z C Z E N I E

06.10.2021

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowyINFORMACJA

22.09.2021

Wykonanie otworu wiertniczego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wodyO B W I E S Z C Z E N I E

22.09.2021

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowyINFORMACJA

10.09.2021

uchwała antysmogowaO B W I E S Z C Z E N I E

10.09.2021

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaO B W I E S Z C Z E N I E

10.09.2021

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaO B W I E S Z C Z E N I E

08.09.2021

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowyO B W I E S Z C Z E N I E

07.09.2021

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachO B W I E S Z C Z E N I E

02.09.2021

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowyOGŁOSZENIE

31.08.2021

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowegoPROTOKÓŁ

25.08.2021

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazwy ulicyO B W I E S Z C Z E N I E

24.08.2021

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowyAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 385) starsze aktualności »