Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 539) starsze aktualności »O B W I E S Z C Z E N I E

17.03.2023

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowyO B W I E S Z C Z E N I E

15.03.2023

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowyO B W I E S Z C Z E N I E

15.03.2023

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowyO B W I E S Z C Z E N I E

15.03.2023

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoO B W I E S Z C Z E N I E

15.03.2023

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowyObwieszczenie 

03.03.2023

o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachO B W I E S Z C Z E N I E

24.02.2023

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiejO B W I E S Z C Z E N I E

24.02.2023

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiejO B W I E S Z C Z E N I E

23.02.2023

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachO B W I E S Z C Z E N I E

21.02.2023

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaO B W I E S Z C Z E N I E

20.02.2023

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowyO B W I E S Z C Z E N I E

16.02.2023

w sprawie wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoO B W I E S Z C Z E N I E

16.02.2023

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwaO B W I E S Z C Z E N I E

16.02.2023

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoO B W I E S Z C Z E N I E

13.02.2023

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowyO B W I E S Z C Z E N I E

10.02.2023

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaObwieszczenie

09.02.2023

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachObwieszczenie

09.02.2023

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachO B W I E S Z C Z E N I E

08.02.2023

o zebranych dowodach i materiałachO B W I E S Z C Z E N I E

06.02.2023

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowyAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 539) starsze aktualności »