Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 254) starsze aktualności »OBWIESZCZENIE

27.05.2020

​ Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoOBWIESZCZENIE

12.05.2020

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoOBWIESZCZENIE

11.05.2020

o rozpoczęciu prac związanych z wykonaniem 'Uproszczonych Planów Urządzania LasówOBWIESZCZENIE

08.05.2020

​ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoO B W I E S Z C Z E N I E

15.04.2020

o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoO B W I E S Z C Z E N I E

15.04.2020

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoO B W I E S Z C Z E N I E

26.03.2020

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznegoO B W I E S Z C Z E N I E

23.03.2020

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaO B W I E S Z C Z E N I E

23.03.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowo-pieszej przy drodze wojewódzkiej nr 269Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego

16.03.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowo-pieszejRaport z konsultacji - Lubieniec

13.03.2020

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA CHODECZ POPRZEZ WŁĄCZENIE W JEGO GRANICE CZĘŚCI SOŁECTWA LUBIENIECRaport z konsultacji - Chodeczek

13.03.2020

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA CHODECZ POPRZEZ WŁĄCZENIE W JEGO GRANICE CZĘŚCI SOŁECTWA CHODECZEKO B W I E S Z C Z E N I E

11.03.2020

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowo-pieszej przy drodze wojewódzkiej nr 269OBWIESZCZENIE

04.03.2020

o sprostowaniu omyłki pisarskiejOBWIESZCZENIE

25.02.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mstowo gm. ChodecOBWIESZCZENIE

20.02.2020

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznegoOgłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Chodecz - Lubieniec

19.02.2020

ogłasza się konsultacje społeczne w celu uzyskania opinii mieszkańców Miasta Chodecz i sołectwa Lubieniec w przedmiocie proponowanych zmian granic administracyjnych miasta ChodeczOgłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Chodecz - Chodeczek

19.02.2020

ogłasza się konsultacje społeczne w celu uzyskania opinii mieszkańców Miasta Chodecz i sołectwa Chodeczek w przedmiocie proponowanych zmian granic administracyjnych miasta ChodeczOBWIESZCZENIE

06.02.2020

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjiO B W I E S Z C Z E N I E

04.02.2020

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 254) starsze aktualności »