Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 270) starsze aktualności »ZAWIADOMIENIE

16.10.2020

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoOBWIESZCZENIE

09.10.2020

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoOBWIESZCZENIE

02.10.2020

​ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoOBWIESZCZENIE

02.10.2020

​Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowyO B W I E S Z C Z E N I E

14.09.2020

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoInformacja

10.09.2020

'Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT 44256 Chodecz, przy ulicy Warszawskiej 15, gm. Chodecz, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie'.O B W I E S Z C Z E N I E

07.09.2020

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoOBWIESZCZENIE

04.09.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaO B W I E S Z C Z E N I E

21.08.2020

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoOBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

18.08.2020

zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachINFORMACJA

21.07.2020

Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego informuje o przyjęciu dokumentów będących aktami prawa miejscowegoO B W I E S Z C Z E N I E

07.07.2020

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoO B W I E S Z C Z E N I E

24.06.2020

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoO B W I E S Z C Z E N I E

19.06.2020

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów urządzania lasówOBWIESZCZENIE

10.06.2020

o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoOBWIESZCZENIE

27.05.2020

​ Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoOBWIESZCZENIE

12.05.2020

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoOBWIESZCZENIE

11.05.2020

o rozpoczęciu prac związanych z wykonaniem 'Uproszczonych Planów Urządzania LasówOBWIESZCZENIE

08.05.2020

​ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoO B W I E S Z C Z E N I E

15.04.2020

o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznegoAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 270) starsze aktualności »