Strona główna   >  Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E

16.11.2017

Chodecz, dnia 16.11.2017 r.
OŚiZP.6733.7.2017
 
 
                
O B W I E S Z C Z E N I E
 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego

    Burmistrz Chodcza, zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 778) zawiadamia, że na wniosek z dnia 14.11.2017 r. złożony przez ENERGA - OPERATOR S.A. O/TORUŃ, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, w imieniu której występuje Pełnomocnik Pan Piotr Wawrzyniak zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-04kV wraz z rozdzielnią kablową na dz. nr 18/2, 18/1, 31, 48/7 w obrębie Psary gm. Chodecz
    W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, w godz. od 8 do 15 w pok. nr 17a.
    Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
    Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, na stronie bip.chodecz.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablicy ogłoszeń w sołectwie Psary.


B U R M I S T R Z

Jarosław Grabczyński

Wytworzył: J. Matuszewska (16 listopada 2017)
Opublikował: Piotr Lepka (16 listopada 2017, 14:50:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij