Burmistrz

BURMISTRZ:

Jarosław Grabczyński

tel. (0-54) 284 80 70 w.11
tel. (0-54) 284 80 38

1/ kieruje urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa ponosząc odpowiedzialność za wyniki jego pracy, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządne i efektywne funkcjonowanie urzędu,

2/ dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności w odniesieniu do sekretarza,

3/ rozstrzyga spory kompetencyjne między kierownikami oraz osobami na stanowiskach samodzielnych,

4/ kieruje przygotowaniami oraz realizuje zadania obronne wynikające stanowiskach przepisów szczegółowych,

5/ kieruje pracą urzędu przy pomocy sekretarza,

6/ nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z pracownikami samorządowymi,

7/ wykonuje czynności przełożonego w stosunku do Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

8/ wydaje regulaminy, zarządzenia , instrukcje.

9/ wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych w zakresie administracji publicznej,

10/ nadzoruje zadania należące do referatu budżetowo-finansowego oraz samodzielnych stanowisk:
a/ do spraw wojskowych i obrony cywilnej,
b/ radcy prawnego.

metryczka


Wytworzył: Sekretarz - Benedykt Nowakowski (30 stycznia 2003) (17 października 2003)
Opublikował: Piotr Lepka (17 października 2003, 11:15:05)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (15 grudnia 2014, 14:12:15)
Zmieniono: zmiana po wyborach samorządowych 2014r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14717