Sekretarz

SEKRETARZ:

1/ wykonuje funkcję kierownika administracyjnego Urzędu, w tym zakresie:
a/ opracowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk,
b/ kontroluje dyscyplinę prac,
c/ nadzoruje sprawy dotyczące ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d/ prowadzi kontrolę wewnętrzną i dokumentację kontroli zewnętrznej,
e/ zapewnia prawidłową obsługę interesantów przez pracowników Urzędu,
f/ nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
g/ prowadzi rejestr skarg i wniosków.

2/ wykonuje zadania zlecone przez burmistrza,

3/ odpowiada przed burmistrzem za:
a/ pracę urzędu zgodnie z jego organizacją.
b/ kontrolę wewnętrzną,
c/ przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
d/ nadzór nad archiwizacją akt urzędu,
e/ zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

4/ prowadzi sprawy awansu zawodowego nauczycieli,

5/ prowadzi sprawy organizacji roku szkolnego,

6/ sprawuje nadzór nad pracą samodzielnych stanowisk:
a/ kierownika USC,
b/ stanowiska ds. kancelaryjno-kadrowych,
c/ stanowiska ds. obsługi rady miasta i gminy,
d/ pracowników pomocniczych.

metryczka


Wytworzył: Sekretarz - Benedykt Nowakowski (30 stycznia 2003)
Opublikował: Piotr Lepka (18 sierpnia 2003, 08:54:03)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (17 stycznia 2017, 09:17:10)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10681