zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Kurs na siebie”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej), dla 35 osób z terenu gminy Chodecz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w celu ich aktywizacji społeczno-zawodowej i przywrócenia do samodzielności życiowej.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 342.1.2012
wartość: poniżej 14000e
termin składania ofert: 25 lipca 2012  12:00
wynik postępowania: Została wybrana oferta Jestem Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii z Torunia 
SIWZ i Umowa (95kB) zip

Wynik
Wynik

Ogłoszenie
Ogłoszenie

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (10 lipca 2012, 13:56:04)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (13 sierpnia 2012, 07:25:42)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1227