zamówienie na:

„Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu w roku szkolnym 2020/2021”.

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.11.2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
termin składania ofert: 9 września 2020  10:00
wynik postępowania: wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Firma Handlowa „BIS” J. Woźniak, M. Modrzejewski Spółka Jawna, Plac Kościuszki 21, 87-860 Chodecz.