zamówienie na:

„Poprawa stanu zabytkowego drewnianego wiatraka koźlak na terenie Miasta i Gminy Chodecz".

zamawiający: Miasto i Gmina Chodecz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: In.272.3.2020
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 20 maja 2020  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Usługi Remontowo-Wykończeniowe „Lux-Bud” Łukasz Tyde, ul. Wiosenna 1, 87-850 Choceń.