zamówienie na:

dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych po byłym Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury oraz byłej Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Chodczu, ul. Ogrodowa 7

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Chodczu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 0
termin składania ofert: 5 września 2005
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Robert i Katarzyna Niemierscy ul. Paderewskiego 31 B 93-509 Łódź  
Urząd Miasta i Gminy w Chodczu ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości obejmującej obiekty po byłym Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury oraz byłej Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej wraz z działką usytuowane w Chodczu przy ulicy Ogrodowej 7, 87-860 Chodecz.

I. Budynki, które podlegają dzierżawie:

1)  Budynek  po byłym Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno – usługowo – gastronomicznej.
2 ) Budynek po byłej Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno – usługowo – gastronomicznej.
3 ) Działka gruntu nr 238 o powierzchni 0,6380 ha – KW 18160.

II. Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 05.09.2005 roku do godziny 12:00 w siedzibie wydzierżawiającego, 87-860 Chodecz, ulica Kaliska 2, pokój nr 2.

III. Termin i miejsce w którym można zapoznać się z przedmiotem przetargu:

Przedmiot przetargu można oglądać  w dni robocze w godzinach 9:00 – 11:00 po uprzednim uzgodnieniu z Panem Jerzym Bontalem  tel. (0-54) 28-49-057.

IV. Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Termin : 05.09.2005r. godzina 12:00
Miejsce : 87-860 Chodecz, ulica Kaliska 2, pokój nr 10.

V. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Wydzierżawiający kierował się będzie następującym kryterium:
Cena – 100%
Umowa podpisana zostanie z oferentem , który zaoferuje najwyższą cenę czynszu dzierżawnego.

VI. Wydzierżawiający zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Roztrzygnięcie
Roztrzygnięcie

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (19 sierpnia 2005, 10:34:33)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (29 maja 2008, 10:15:53)
Zmieniono: Dodanie roztrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2930