Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Chodczu przy ul: Kaliska 2
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
„Trening kompetencji i umiejętności społecznych”
Dokumentacja (39kB) word
Chodecz dnia 02.08.2010r
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu podaje w załączeniu
kwoty przeliczeniowe w euro dotyczące ogłoszonych wcześniej zaproszeń do
składania ofert na realizację zdań.

1.Zadanie 1 .Treningi..... - oferta nie może przekroczyć kwoty 2916 euro

2.Zadanie 2. Poradnictwo i wsparcie.... - oferta nie może przekroczyć kwoty 6810
euro

3.Zadanie 3.Poradnictwo specjalistyczne...-oferta nie może przekroczyć kwoty 5835
euro

4.Zadnie 4. Terapia...... -oferta nie może przekroczyć kwoty 5470 euro

Podane w ogłoszeniu kwoty wynikały z nieprawidłowego zastosowania przelicznika euro.
Kierownik MGOPS w Chodczu

Irena GrabowskaMGOPS-341-01/2010
Chodecz, 2010-08-18
 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chodczu
ul.Kaliska 2
87-860 Chodecz
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  MGOPS -341-01/2010. Nazwa zadania:   Treningi kompetencji i umiejętności społecznych
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 7  Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
 
Uzasadnienie faktyczne:
 Konieczność przeprowadzenia postępowania w formie przetargu nieograniczonego
 
Uzasadnienie prawne:
art.93 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Jerzy Bontal (30 lipca 2010)
Opublikował: Piotr Lepka (30 lipca 2010, 15:03:06)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (18 sierpnia 2010, 11:24:18)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3180