Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji społecznych i umiejętności społeczno zawodowych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Chodczu przy ul: Kaliska 2
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
„Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji społecznych i umiejętności społeczno zawodowych”

Dokumentacja (42kB) word

Chodecz dnia 02.08.2010r

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu podaje w załączeniu kwoty przeliczeniowe w euro dotyczące ogłoszonych wcześniej zaproszeń do składania ofert na realizację zdań.

1.Zadanie 1 .Treningi..... - oferta nie może przekroczyć kwoty 2916 euro

2.Zadanie 2. Poradnictwo i wsparcie.... - oferta nie może przekroczyć kwoty 6810 euro

3.Zadanie 3.Poradnictwo specjalistyczne...-oferta nie może przekroczyć kwoty 5835 euro

4.Zadanie 4. Terapia...... -oferta nie może przekroczyć kwoty 5470 euro

Podane w ogłoszeniu kwoty wynikały z nieprawidłowego zastosowania przelicznika euro.

Kierownik MGOPS w Chodczu

Irena Grabowska

 

MGOPS-341-02/2010
Chodecz, 2010-08-18

Miejsko gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w  Chodczu
ul.Kaliska 2
87-860 Chodecz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  MGOPS -341-02/2010. Nazwa zadania:   Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji społecznych i umiejętności społeczno zawodowych

Działając na podstawie art. 93 ust. 7  Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:
 Konieczność przeprowadzenia postępowania w formie przetargu nieograniczonego

Uzasadnienie prawne:
art.93 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

____________________________________
Kierownik Zamawiającego


 

metryczka


Wytworzył: Jerzy Bontal (30 lipca 2010)
Opublikował: Piotr Lepka (30 lipca 2010, 14:57:36)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (18 sierpnia 2010, 12:40:07)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3146