Otwarty konkurs ofert na 2009

ZARZĄDZENIE NR 1/2009
Burmistrza Chodcza
z dnia 09 stycznia 2009 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Chodecz w 2009 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.


Na podstawie art. 11. ust. 2 , w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz z § 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Chodecz z dnia 15 czerwca 2007r.

zarządzam co następuje:

§ 1

1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego miasta i gminy
Chodecz w 2009 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie:
- upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu .
2. Regulamin konkursu o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.


§ 2

Termin składania ofert wyznaczony zostaje do dnia 09 lutego 2009 r.


§ 3

Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w: Biuletynie Informacji Publicznej , w Gazecie Kujawskiej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy
w Chodczu.


§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Regulamin (90kB) plik

Wzór oferty (101kB) plik

Wzór oferty (626kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Halina Makowiecka (9 stycznia 2009)
Opublikował: Piotr Lepka (9 stycznia 2009, 09:36:09)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (9 stycznia 2009, 10:11:05)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3501