wykaz nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Chodecz przeznaczonych do sprzedaży

                                           BURMISTRZ CHODCZA
 
 
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Chodecz przeznaczonych do sprzedaży:
 
 
1.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym  78  położona
   w miejscowości Mstowo gmina Chodecz  o powierzchni 0,85 ha
   KW – 58814  
 
 
   Powyższy wykaz zostaje wywieszony na czas od 02.06 .2011r do 24.06.2011r
na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG Chodecz ul. Kaliska 2
 
 
 
Dodatkowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu-(054)2848070
 
 
Podstawa prawna:Art.35 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r „O gospodarce
nieruchomościami” /tekst jednolity Dz. U z 2004r Nr 261 poz.2603 z póź. zm/

metryczka


Wytworzył: Jerzy Bontal (7 listopada 2008)
Opublikował: Piotr Lepka (7 listopada 2008, 10:44:36)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (2 czerwca 2011, 14:42:39)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21875