Komunikaty Komisarza Wyborczego we Włocławku I

Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 14 sierpnia 2018 r. 

W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Komisarz Wyborczy we Włocławku I podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych.

Informacja o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych. (32kB) word

Zgłaszanie kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 paździ (31kB) word

Informacja o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego we Włocławku I według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. (16kB) word

metryczka


Wytworzył: Komisarz Wyborczy we Włocławku I dr Agata Pyrzyńska (14 sierpnia 2018)
Opublikował: Piotr Lepka (17 sierpnia 2018, 15:02:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 371