Decyzja celu publicznego

Przed wystąpieniem z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, Inwestor powinien sprawdzić w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, czy teren, na którym zamierza zrealizować inwestycję, jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- jeśli TAK - Inwestor występuje bezpośrednio o pozwolenie na budowę bądź zgłasza budowę lub wykonanie robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w oparciu o ustalenia miejscowego planu,
- jeśli NIE – Inwestor składa wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz.

Aby uzyskać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu następujące dokumenty:

1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wzór wniosku tutaj (66kB) plik ),

2. 2 egz. oryginalnych kopii mapy zasadniczej ze Starostwa Powiatowego we Włocławku (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Św. Antoniego 49) w skali 1:500 lub 1:1000 (a w stosunku do inwestycji liniowych możliwe jest dołączenie map w skali 1:2000). Na mapie powinny być zaznaczone granice terenu objętego wnioskiem z naniesioną planowaną inwestycją (obiekty, sieci).

3. Po jednym egz. zapewnień lub warunków technicznych dostawy mediów (woda, energia elektryczna, odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych, gaz, ciepło, itp.). Wymóg ten nie dotyczy Inwestorów, występujących o lokalizację sieci infrastruktury technicznej, będących jednocześnie jej dysponentami.

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli jest wymagana dla danej inwestycji.

5. Potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego) – w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez osobę prawną lub upoważnionego przez właściwe organy osoby prawnej pełnomocnika.

6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł (Zgodnie z częścią 1, punkt 8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej). Opłatę można uiścić w kasie Urzędu (ul. Kaliska 2, Chodecz) w godzinach 07.30 – 15.30, lub przelewem na konto Urzędu:

BS Lubraniec o/ Chodecz
76 9559 1014 0000 0127 2000 0001


Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są m. in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego. Opłaty skarbowej nie wymaga także ustalenie warunków zabudowy w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

7. W przypadku reprezentowania Inwestora przez pełnomocnika, dołącza się pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17,00 złotych).

Wytworzył: P. Lepka (20 maja 2016)
Opublikował: Piotr Lepka (20 maja 2016, 09:45:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 953

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij