2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2007

Zarządzenie Nr 1/07 Burmistrza Chodcza, z dnia 7 lutego 2007 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.


Zarządzenie Nr 2/07 Burmistrza Chodcza, z dnia 10 lutego 2007 roku, w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz.


Zarządzenie Nr 3/07 Burmistrza Chodcza, z dnia 1 lutego 2007 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.


Zarządzenie Nr 4/07 Burmistrza Chodcza, z dnia 5 lutego 2007 roku, w sprawie powołania komisji dla potrzeb zlikwidowania pieczęci i pieczątek które utraciły ważność i nie nadających się do dalszego użytkowania w Urzędzie  Miasta i Gminy Chodecz.


Zarządzenie Nr 5/07 Burmistrza Chodcza, z dnia 12 lutego 2007 roku, w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych miasta i gminy Chodecz.


Zarządzenie Nr 6/07 Burmistrza Chodcza, z dnia 16 marca 2007 roku, w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru budynku wraz z wyposażeniem po byłym Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury oraz Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej położonej w Chodczu przy ulicy Ogrodowej 7.


Zarządzenie Nr 7/07 Burmistrza Chodcza, z dnia 20 marca 2007 roku, w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2006.


Zarządzenie Nr 8/07 Burmistrza Chodcza, z dnia 22 marca 2007 roku, w sprawie powołania Komisji d/s przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, którego inwestorem jest Miasto i Gmina Chodecz.
 

Zarządzenie Nr 9/07 Burmistrza Chodcza, z dnia 23 marca 2007 roku, w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej sportu i rekreacji w 2007r. przez organizacje pozarządowe prowadzące.


Zarządzenie Nr 10/07 Burmistrza Chodcza, z dnia 30 marca 2007 roku, w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2007.


Zarządzenie Nr 11/07 Burmistrza Chodcza, z dnia 4 kwietnia 2007 roku, w sprawie wyrażenia zgody Samorządowemu Zespołowi Placówek Oświatowych w Chodczu na złomowanie samochodu ciężarowego.


Zarządzenie Nr 12/07 Burmistrza Chodcza, z dnia 24 kwietnia 2007 roku, w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007r. przez organizacje pozarządowe.


Zarządzenie Nr 13/07 Burmistrza Chodcza, z dnia 7 maja 2007 roku, w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz.


Zarządzenie Nr 14/07 Burmistrza Chodcza, z dnia 24 maja 2007 roku, w sprawie powołania komisji d/s przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, którego inwestorem jest Gmina Chodecz.


Zarządzenie Nr 15/07 Burmistrza Chodcza, z dnia 31 maja 2007 roku, w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2007.


Zarządzenie Nr 16/07 Burmistrza Chodcza, z dnia 15 czerwca 2007 roku, w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.


Zarządzenie Nr 17/07 Burmistrza Chodcza, z dnia 29 czerwca 2007 roku, w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2007.
 

Zarządzenie Nr 18/07 Burmistrza Chodcza, z dnia 17 lipca 2007 roku, w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i zakupu jednolitego stroju.


Zarządzenie Nr 19/07 Burmistrza Chodcza, z dnia 19 lipca 2007 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.


Zarządzenie Nr 20/07 Burmistrza Chodcza, z dnia 14 sierpnia 2007 roku, w sprawie powołania Komisji d/s przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, którego inwestorem jest Gmina Chodecz.


Zarządzenie Nr 21/07 Burmistrza Chodcza, z dnia 14 sierpnia 2007 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego.

metryczka


Wytworzył: Piotr Lepka (7 września 2007)
Opublikował: Piotr Lepka (7 września 2007, 10:43:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7405