2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2006

Zarządzenie Nr 1/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 1 lutego 2006 roku, w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Chodecz.

Zarządzenie Nr 2/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 1 lutego 2006 roku, w sprawie utworzenia funduszu premiowego oraz warunków przyznawania i wypłacania premii.

Zarządzenie Nr 3/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 24 lutego 2006 roku, w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej sportu i rekreacji w 2006r. przez organizację pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 4/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 20 lutego 2006 roku, w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Chodecz.

Zarządzenie Nr 5/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 24 lutego 2006 roku, w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli budynku po byłym Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury oraz byłej Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej położonej w Chodczu, przy ulicy Ogrodowej 7.

Zarządzenie Nr 6/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 27 lutego 2006 roku, w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006.

Zarządzenie Nr 7/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 20 marca 2006 roku, w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2005.

Zarządzenie Nr 8/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 23 marca 2006 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Zarządzenie Nr 9/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 23 marca 2006 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Zarządzenie Nr 10/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 23 marca 2006 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Zarządzenie Nr 11/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 27 marca 2006 roku, w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2006r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 12/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 5 kwietnia 2006 roku, w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach Miasta i Gminy Chodecz”.

Zarządzenie Nr 13/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 8 maja 2006 roku, w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Cettach.

Zarządzenie Nr 14/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 24 maja 2006 roku, w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu.

Zarządzenie Nr 15/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 31 maja 2006 roku, w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2006.

Zarządzenie Nr 16/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 1 czerwca 2006 roku, w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Cettach.

Zarządzenie Nr 17/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 9 czerwca 2006 roku, w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Chodczu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli.

Zarządzenie Nr 18/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 30 czerwca 2006 roku, w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2006.

Zarządzenie Nr 19/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 30 czerwca 2006 roku, w sprawie powołania Komisji d/s przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, którego inwestorem jest Miasto i Gmina Chodecz.

Zarządzenie Nr 20/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 30 czerwca 2006 roku, w sprawie powołania Komisji d/s przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, którego inwestorem jest Miasto i Gmina Chodecz.

Zarządzenie Nr 21/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 30 czerwca 2006 roku, w sprawie powołania Komisji d/s przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, którego inwestorem jest Miasto i Gmina Chodecz.

Zarządzenie Nr 22/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 30 czerwca 2006 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Zarządzenie Nr 23/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 14 lipca 2006 roku, w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie wydatków majątkowych realizowanych przy udziale środków unijnych w ramach programów ZPORR i SPO

Zarządzenie Nr 24/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 3 sierpnia 2006 roku, w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli budynku po byłym Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury oraz byłej Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej położonej w Chodczu, przy ulicy Ogrodowej 7.

Zarządzenie Nr 25/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 3 sierpnia 2006 roku, w sprawie zmian w zakładowym planie kont.

Zarządzenie Nr 26/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 14 września 2006 roku, w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Chodczu oraz powołanie Komisji do przeprowadzenia kontroli.

Zarządzenie Nr 27/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 14 września 2006 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu.

Zarządzenie Nr 28/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 29 września 2006 roku, w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2006.

Zarządzenie Nr 29/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 29 września 2006 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Zarządzenie Nr 30/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 29 września 2006 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Zarządzenie Nr 31/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 12 października 2006 roku, w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, którego inwestorem jest Miasto i Gmina.

Zarządzenie Nr 32/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 17 października 2006 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu – rozpatrzenie ofert cenowych.

Zarządzenie Nr 33/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 31 października 2006 roku, w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2007.

Zarządzenie Nr 34/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 31 października 2006 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 35/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 3 listopada 2006 roku, w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Chodecz

Zarządzenie Nr 36/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 3 listopada 2006 roku, w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu.

Zarządzenie Nr 37/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 15 listopada 2006 roku, w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2007.

Zarządzenie Nr 38/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 30 listopada 2006 roku, w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2006.

Zarządzenie Nr 39/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 20 grudnia 2006 roku, w sprawie powołania stałej komisji dla potrzeb zlikwidowania składników majątkowych nie nadających się do użytkowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu.

Zarządzenie Nr 40/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 27 grudnia 2006 roku, w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2006.

Zarządzenie Nr 41/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 29 grudnia 2006 roku, w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2006.

Zarządzenie Nr 42/06 Burmistrza Chodcza, z dnia 29 grudnia 2006 roku, w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta na czas wojny.

metryczka


Wytworzył: Piotr Lepka (22 maja 2007)
Opublikował: Piotr Lepka (22 maja 2007, 11:16:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7781