Rozstrzygnięte

Rozstrzygnięte

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Chodczu

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Chodczu [...]

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu [...]

Nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze Sekretarza Miasta i Gminy Chodecz.

Burmistrz Chodcza informuje, że nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Sekretarza Miasta i Gminy w Chodczu nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. [...]

Burmistrz Chodcza ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu.

INFORMACJABurmistrza Chodczao wyniku naboru na stanowisko urzędniczeNazwa i adres jednostki:  Urząd Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz.Stanowisko urzędnicze:  podinspektor ds. dróg gminnych i zagospodarowania [...]

metryczka