2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2005

Zarządzenie Nr 1/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 3 stycznia 2005 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu

Zarządzenie Nr 2/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 11 stycznia 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 3/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 11 stycznia 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 4/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 3 lutego 2005 roku
w sprawie przekazania w użytkowanie zmodernizowanego i rozbudowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Mielno - Lubieniec, którego inwestorem był Urząd Miasta i Gminy w Chodczu

Zarządzenie Nr 5/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 14 lutego 2005 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005

Zarządzenie Nr 6/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 14 lutego 2005 roku
w sprawie powołania Komisji ds. odbioru inwentaryzacji dróg gminnych

Zarządzenie Nr 7/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2005 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 8/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Chodcza

Zarządzenie Nr 9/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie powołania obsady służby Stałego Dyżuru Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu

Zarządzenie Nr 10/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2004

Zarządzenie Nr 11/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 6 kwietnia 2005 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu

Zarządzenie Nr 12/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 18 kwietnia 2005 roku
w sprawie powołania Komisji d/s przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, którego inwestorem jest Miasto i Gmina Chodecz

Zarządzenie Nr 13/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 20 kwietnia 2005 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu

Zarządzenie Nr 14/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 16 maja 2005 roku
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 15/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2005

Zarządzenie Nr 16/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 18 maja 2005 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu Kąpieliska Miejskiego w Chodczu

Zarządzenie Nr 17/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 1 czerwca 2005 roku
w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Zespołu Placówek Oświatowych w Chodczu

Zarządzenie Nr 18/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 1 czerwca 2005 roku
w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowinach

Zarządzenie Nr 19/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 1 czerwca 2005 roku
w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu

Zarządzenie Nr 20/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 10 czerwca 2005 roku
w sprawie Wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

Zarządzenie Nr 21/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 3 czerwca 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 22/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 23/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 27 czerwca 2005 roku
w sprawie zmianu budżetu Miasta i Gminy na rok 2005

Zarządzenie Nr 24/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie zmiany budżetu Maista i Gminy na rok 2005

Zarządzenie Nr 25/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 18 lipca 2005 roku
w sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z terenu Miasta i Gminy Chodecz

Zarządzenie Nr 26/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 21 lipca 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 27/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 21 lipca 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 28/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 26 lipca 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 29/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie powołania komisji d/s przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, którego inwestorem jest Miasto i Gmina Chodecz

Zarządzenie Nr 30/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 02 września 2005 roku
w sprawie powołania komisji d/s przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, którego inwestorem jest Miasto i Gmina Chodecz

Zarządzenie Nr 31/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 02 września 2005 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 32/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 02 września 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 34/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 19 września 2005 roku
w sprawie ustalenia zakresu działań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla kierowników podległych jednostek organizacyjnych, władz organizacji społecznych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 35/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 30 września 2005 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2005

Zarządzenie Nr 36/05 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 19 października 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

metryczka


Wytworzył: Piotr Lepka (3 sierpnia 2005)
Opublikował: Piotr Lepka (3 sierpnia 2005, 12:17:39)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (7 listopada 2005, 10:57:44)
Zmieniono: dodanie zarządzeń

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7749