2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2003

Zarządzenie Nr 1/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 9 stycznia 2003 roku
w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu.

Zarządzenie Nr 2/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 10 stycznia 2003 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu.

Zarządzenie Nr 3/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 30 stycznia 2003 roku
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Zarządzenie Nr 4/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 11 lutego 2003 roku
w sprawie wprowadzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz.

Zarządzenie Nr 5/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 17 marca 2003 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003.

Zarządzenie Nr 6/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 25 marca 2003 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu.

Zarządzenie Nr 7/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 25 marca 2003 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu w trybie ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 8/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 28 marca 2003 roku
w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2002.

Zarządzenie Nr 9/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 31 marca 2003 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2003.

Zarządzenie Nr 10/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 15 kwietnia 2003 roku
w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 11/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 30 kwietnia 2003 roku
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza.

Zarządzenie Nr 12/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 16 kwietnia 2003 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu w trybie ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 13/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 15 maja 2003 roku
w sprawie określenia regulaminu konkursu w celu przeprowadzenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektorów Szkół Podstawowych w Psarach i Pyszkowie.

Zarządzenie Nr 14/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 21 maja 2003 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum.

Zarządzenie Nr 15/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 23 maja 2003 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2003.

Zarządzenie Nr 16/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu w trybie ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 17/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 23 maja 2003 roku
w sprawie powołania Komisji celem dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. “Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w m. Kubłowo Małe – Przysypka - Psary” wykonanego w ramach przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 18/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 6 czerwca 2003 roku
w sprawie powołania Komisji celem dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. “Zespół pomostów rekreacyjno – wypoczynkowych nad Jeziorem Chodeckim” wykonanego w ramach przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 19/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 13 czerwca 2003 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu w trybie ustny nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego.

Zarządzenie Nr 20/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 13 czerwca 2003 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu w trybie ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki “Polonez”.

Zarządzenie Nr 21/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 25 czerwca 2003 roku
w sprawie przyjęcia programu naprawczego w zakresie pozyskania wolnych środków w roku 2003.

Zarządzenie Nr 22/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie wprowadzenia “Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych” w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz.

Zarządzenie Nr 23/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie wprowadzenia “Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz.

Zarządzenie Nr 24/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu w trybie ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego “Polonez”.

Zarządzenie Nr 25/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie powołania Komisji celem dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. “Modernizacja drogi gminnej Lubieniec - Nowiny” wykonanego w ramach przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 26/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2003.

Zarządzenie Nr 27/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Nr 3/2003r. Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Zarządzenie Nr 28/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

Zarządzenie Nr 29/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 18 lipca 2003 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu w trybie zapytania o cenę na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chodecz.

Zarządzenie Nr 30/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 21 lipca 2003 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego jednostopniowego na wykonanie modernizacji drogi gminnej Chodeczek – Brzyszewo.

Zarządzenie Nr 31/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 21 lipca 2003 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego jednostopniowego na wykonanie modernizacji ulicy Lipowej w Chodczu.

Zarządzenie Nr 32/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 21 lipca 2003 roku
w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za administrowanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu.

Zarządzenie Nr 33/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 5 sierpnia 2003 roku
w sprawie powołania Komisji celem dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. “Budowa sali gimnastycznej – hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Chodczu” wykonanego w ramach przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 34/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 5 sierpnia 2003 roku
w sprawie powołania Komisji celem dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. “Roboty remontowo – budowlane w pomieszczeniach UMiG Chodecz (gabinet Burmistrza)” wykonanego w ramach zamówienia z wolnej ręki.

Zarządzenie Nr 35/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 14 sierpnia 2003 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu w trybie nieograniczony na wymianę stolarki okiennej oraz remont dachu.

Zarządzenie Nr 36/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 14 sierpnia 2003 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do kotłowni opalanej biomasą – “PELLETS” wraz z niezbędnym montażem w budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu ul. Waryńskiego 20.

Zarządzenie Nr 37/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2003.

Zarządzenie Nr 38/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia września 2003 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2003.

Zarządzenie Nr 39/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 1 października 2003 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż pieca CO miałowego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu.

Zarządzenie Nr 40/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 1 października 2003 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego modernizacji kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Chodczu.

Zarządzenie Nr 41/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 1 października 2003 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w gm. Chodecz.

Zarządzenie Nr 42/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 15 października 2003 roku
w sprawie określenia regulaminu konkursu w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Psarach.

Zarządzenie Nr 43/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 15 października 2003 roku
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Zarządzenie Nr 44/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 22 października 2003 roku
w sprawie powołania Komisji celem dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. “Dostawa i montaż kotła c.o., miałowego w budynku UMiG Chodecz” wykonanego w ramach przetargu - ”Negocjacje z zachowaniem konkurencji”.

Zarządzenie Nr 45/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 7 listopada 2003 roku
w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Psarach.

Zarządzenie Nr 46/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 7 listopada 2003 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Chodczu przy Al. Zwycięstwa 26, obejmujące działkę zabudowaną nr 346.

Zarządzenie Nr 47/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 21 listopada 2003 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2003.

Zarządzenie Nr 48/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 21 listopada 2003 roku
w sprawie powołania Komisji celem dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. “Wymiana kompletu stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont dachu w Szkole Podstawowej w Zalesiu”.

Zarządzenie Nr 49/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 22 listopada 2003 roku
w sprawie powołania Komisji celem dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. “Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w Szkole Podstawowej w Chodczu, ul. Waryńskiego 20” wykonanego w ramach przetargu – “Nieograniczonego”.

Zarządzenie Nr 50/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 1 grudnia 2003 roku
w sprawie udzielenia pracownikom pomocy rzeczowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 51/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 1 grudnia 2003 roku
w sprawie powołania Komisji celem dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. “Wymiana kompletu stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont dachu w Szkole Podstawowej w Zalesiu – roboty dodatkowe wg Protokołu Konieczności z dnia 14-11-2003r.”.

Zarządzenie Nr 52/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 1 grudnia 2003 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pisemnego ograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości położonej w Chodczu przy Al. Zwycięstwa 26, obejmujące działkę zabudowaną nr 346.

Zarządzenie Nr 53/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 15 grudnia 2003 roku
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2004.

Zarządzenie Nr 54/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 16 grudnia 2003 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Psarach w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora.

Zarządzenie Nr 55/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 17 grudnia 2003 roku
w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania.

Zarządzenie Nr 56/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 22 grudnia 2003 roku
w sprawie powołania Komisji celem dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. “Adaptacja pomieszczeń szkoły na punkty dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Nowinach gm. Chodecz” wykonanego w ramach przetargu – “Zapytania o cenę”.

Zarządzenie Nr 57/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 22 grudnia 2003 roku
w sprawie powołania Komisji celem dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. “Adaptacja pomieszczeń szkoły na punkty dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Psarach gm. Chodecz” wykonanego w ramach przetargu – “Zapytania o cenę”.

Zarządzenie Nr 58/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 29 grudnia 2003 roku
w sprawie przekazania nieruchomości nr geodezyjny 346 położonej w Chodczu przy ulicy Aleja Zwycięstwa 26 – nabywcy Panu Yehya Al.-Hosam zam. Chodecz.

Zarządzenie Nr 59/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 31 grudnia 2003 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2003.

Zarządzenie Nr 60/03 Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz z dnia 31 grudnia 2003 roku
w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz.

 

metryczka


Wytworzył: Piotr Lepka (3 sierpnia 2005)
Opublikował: Piotr Lepka (3 sierpnia 2005, 12:12:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 10109