Opłaty i podatki

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (436kB) pdf
Ustawa z dnia 20 września 2012r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (156kB) pdf

____________________________________________________________________________
Obowiązujące w roku 2018 opłaty i podatki jak w roku 2017 z wyjątkiem podatku rolnego

Podatek rolny (253kB) pdf
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (1466kB) pdf
Deklaracja na podatek od nieruchomości (1705kB) pdf

____________________________________________________________________________
Obowiązujące w roku 2017 opłaty i podatki jak w roku 2016

____________________________________________________________________________
Obowiązujące w roku 2016 opłaty i podatki jak w roku 2015

____________________________________________________________________________
Obowiązujące w roku 2015 opłaty i podatki

wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
wysokość stawek podatku od nieruchomości
zwolnienia w podatku od nieruchomości
cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
wysokość stawek podatku od środków transportowych
zwolnienia w podatku od środków transportowych
opłata od posiadania psów
wysokości dziennej stawki opłaty targowej
Opłata miejscowa
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
odbierania odpadów komunalnych
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
Opłaty za przyjęcie nieczystości płynnych w punkcie zlewnym

____________________________________________________________________________
Obowiązujące w roku 2014 opłaty i podatki

wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
wysokość stawek podatku od nieruchomości
zwolnienia w podatku od nieruchomości
cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
wysokość stawek podatku od środków transportowych
zwolnienia w podatku od środków transportowych
opłata od posiadania psów
wysokości dziennej stawki opłaty targowej

____________________________________________________________________________
2012

Stawki opłat i podatków na rok 2012 są zawarte w uchwałach od 64 do 72, 78 oraz 79 na TEJ stronie

 

2011

Stawki opłat i podatków na rok 2011 pozostają na wysokości tych z roku 2010

2010

Opłata miejscowa
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek od środków transportowych
odbierania odpadów komunalnych
Opłaty za przyjęcie odpadów innych niż niebezpieczne na składowisko komunalne

2009

Opłata miejscowa
Opłata targowa
Podatek od psa
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny

2008

Podatek od nieruchomości
Podatek od psa
Podatek od środków transportowych
Opłata targowa
Opłata miejscowa
Zaopatrzenie w wodę
Opłata za usuwanie odpadów
Podatek rolny

zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych

2007

Opłata za usuwanie odpadów
Zaopatrzenie w wodę

2006

Podatek od nieruchomości
Podatek od psa
Podatek od środków transportowych
Opłata targowa
Opłata miejscowa
Zaopatrzenie w wodę
Opłata za usuwanie odpadów
Opłata za usuwanie odpadów z terenów działek
Podatek rolny
Podatek leśny

metryczka


Wytworzył: Piotr Lepka (7 sierpnia 2003)
Opublikował: Piotr Lepka (7 sierpnia 2003, 10:37:51)

Ostatnia zmiana: Piotr Lepka (2 stycznia 2018, 11:41:58)
Zmieniono: dodanie roku 2018

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 26234