Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Miejskiej  >  2009

Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 44) starsze uchwały Rady Miejskiej »Uchwała nr XXXI/157/09 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2009


w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów innych niż niebezpieczne na składowisko komunalne w Chodczu

Uchwała nr XXXI/156/09 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2009


w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.

Uchwała nr XXXI/155/09 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2009


w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej na terenie miasta Chodecz

Uchwała nr XXXI/154/09 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2009


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XXXI/152/09 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2009


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

Uchwała nr XXXI/151/09 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2009


w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2009

Uchwała nr XXX/150/09 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2009


w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2009.

Uchwała nr XXX/149/09 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2009


w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Włocławskiego zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2009/2010

Uchwała nr XXIX/148/09 Rady Miejskiej z dnia 22 września 2009


wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Uchwała nr XXIX/147/09 Rady Miejskiej z dnia 22 września 2009


wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Zarządowi Powiatu we Włocławku zarządzania drogami gminnymi

Uchwała nr XXIX/146/09 Rady Miejskiej z dnia 22 września 2009


współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu pn.”Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec -Chodecz” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej

Uchwała nr XXIX/145/09 Rady Miejskiej z dnia 22 września 2009


ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Uchwała nr XXIX/144/09 Rady Miejskiej z dnia 22 września 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Chodecz oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała nr XXIX/143/09 Rady Miejskiej z dnia 22 września 2009


zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2009

Uchwała nr XXVIII/142/09 Rady Miejskiej z dnia 23 lipca 2009


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.

Uchwała nr XXVIII/141/09 Rady Miejskiej z dnia 23 lipca 2009


uchylenie uchwały Nr XVIII/91/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom szkoły oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych.

Uchwała nr XXVIII/140/09 Rady Miejskiej z dnia 23 lipca 2009


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała nr XXVIII/139/09 Rady Miejskiej z dnia 23 lipca 2009


w sprawie przyjęcia „Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w latach 2009 – 2013”

Uchwała nr XXVIII/138/09 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2009


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie zadań w ramach programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 - 2013.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 44) starsze uchwały Rady Miejskiej »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij