Uchwała nr XV/81/2011Rady Miejskiejz dnia 27 grudnia 2011w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2011.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 208 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r.Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 121 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Dz.U. z 2011r Nr 201, poz. 1183 ) w związku z art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123,poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726 )

Uchwała nr XV/81/2011
Rady Miejskiej
z dnia 27 grudnia 2011


w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 208 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r.Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 121 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Dz.U. z 2011r Nr 201, poz. 1183 ) w związku z art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123,poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726 )


Uchwałą 1/3
Uchwała 2/3
Uchwała 3/3

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (11 stycznia 2012, 10:08:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 996