Uchwała nr XIV/74/11Rady Miejskiejz dnia 8 grudnia 2011zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591, zmiany: w 2002 roku Dz. U. Nr.23 poz.220, Dz. U. Nr.62, poz.558 Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80,poz.717, Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004roku Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 116, poz.1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz.1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17, poz.128, Dz. U. Nr 181, poz.1337, w 2007 roku Dz. U. Nr 48, poz.327,Dz. U. Nr 138, poz.974,Dz. U. Nr 173, poz.1218, w 2008 roku Dz. U. Nr 180, poz.1111, Dz. U. Nr 223, poz.1458, w 2009 roku Dz. U. Nr 52, poz.420, Dz .U. Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Dz. U. Nr 28, poz.142, Dz. U. Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 106, poz.675, Nr 40 poz.230, z 2011 roku Dz. U. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281) w związku z art.110, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz .1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz.1706, Nr 221, poz.1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 440 i poz. 527, Nr 106, poz. 622, Nr 125, poz. 842)

Uchwała nr XIV/74/11
Rady Miejskiej
z dnia 8 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591, zmiany: w 2002 roku Dz. U. Nr.23 poz.220, Dz. U. Nr.62, poz.558 Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80,poz.717, Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004roku Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 116, poz.1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz.1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17, poz.128, Dz. U. Nr 181, poz.1337, w 2007 roku Dz. U. Nr 48, poz.327,Dz. U. Nr 138, poz.974,Dz. U. Nr 173, poz.1218, w 2008 roku Dz. U. Nr 180, poz.1111, Dz. U. Nr 223, poz.1458, w 2009 roku Dz. U. Nr 52, poz.420, Dz .U. Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Dz. U. Nr 28, poz.142, Dz. U. Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 106, poz.675, Nr 40 poz.230, z 2011 roku Dz. U. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281) w związku z art.110, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz .1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz.1706, Nr 221, poz.1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 440 i poz. 527, Nr 106, poz. 622, Nr 125, poz. 842)


Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (19 grudnia 2011, 12:33:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2566