Uchwała nr XIII/72/2011Rady Miejskiejz dnia 24 listopada 2011w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r.Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23, poz. 220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz1806;z 2003r.Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568;z 2004r.Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203;z 2005r.Nr 172,poz.1441;z 2006r.Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337;z 2007r. Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218;z 2008r.Nr 180, poz.1111,Nr 223,poz.1458;z 2009r.Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241;z 2010r.Nr 28,poz.142, Nr 28,poz.146,Nr 106,poz.675,Nr 40,poz.230;z 2011r.Nr 117,poz.679,Nr 21,poz.113,Nr 134,poz.777,Nr 217, poz,1281) i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2010r.Nr 95,poz.613,Nr 96,poz.620,Nr 225,poz.620, Nr 226, poz.1475;z 2011r.Nr 102,poz.584,Nr 112,poz.654,Nr 171,poz.1016),

Uchwała nr XIII/72/2011
Rady Miejskiej
z dnia 24 listopada 2011


w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r.Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23, poz. 220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz1806;z 2003r.Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568;z 2004r.Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203;z 2005r.Nr 172,poz.1441;z 2006r.Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337;z 2007r. Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218;z 2008r.Nr 180, poz.1111,Nr 223,poz.1458;z 2009r.Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241;z 2010r.Nr 28,poz.142, Nr 28,poz.146,Nr 106,poz.675,Nr 40,poz.230;z 2011r.Nr 117,poz.679,Nr 21,poz.113,Nr 134,poz.777,Nr 217, poz,1281) i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2010r.Nr 95,poz.613,Nr 96,poz.620,Nr 225,poz.620, Nr 226, poz.1475;z 2011r.Nr 102,poz.584,Nr 112,poz.654,Nr 171,poz.1016),


Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (19 grudnia 2011, 11:37:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1320