Uchwała nr XIII/69/2011Rady Miejskiejz dnia 24 listopada 2011w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty targowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr23,poz. 220, Nr62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 1218 oraz Dz.U. Z 2008r. Nr 180, poz.1111,Nr 223,poz.1458;z 2009r.Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241;z 2010r.Nr 28,poz.142,Nr 28.poz.146,Nr 106,poz.675,Nr 40,poz.230;z 2011r.Nr 117,poz.679,Nr 21,poz.113 ,Nr 134,poz.777,Nr 217,poz.1281)w związku z art. 19 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz.U. z 2010r. Nr 95,poz.613,Nr 96,poz.620,Nr 225,poz.1461,Nr 226,poz.1475;z 2011r.Nr 102 poz.584,Nr 112,poz.654,Nr 171,poz.1016)

Uchwała nr XIII/69/2011
Rady Miejskiej
z dnia 24 listopada 2011


w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr23,poz. 220, Nr62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 1218 oraz Dz.U. Z 2008r. Nr 180, poz.1111,Nr 223,poz.1458;z 2009r.Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241;z 2010r.Nr 28,poz.142,Nr 28.poz.146,Nr 106,poz.675,Nr 40,poz.230;z 2011r.Nr 117,poz.679,Nr 21,poz.113 ,Nr 134,poz.777,Nr 217,poz.1281)w związku z art. 19 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz.U. z 2010r. Nr 95,poz.613,Nr 96,poz.620,Nr 225,poz.1461,Nr 226,poz.1475;z 2011r.Nr 102 poz.584,Nr 112,poz.654,Nr 171,poz.1016)


Uchwała 1/2 Uchwała 2/2

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (19 grudnia 2011, 11:01:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1435