Uchwała nr XIII/68/2011Rady Miejskiejz dnia 24 listopada 2011w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203;Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218 oraz Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420,Nr 157,poz.1241;z 2010r Nr 28,poz.142,Nr 28,poz.146,Nr 106,poz.675,Nr 40,poz.230;z 2011r. Nr 117,poz.679,Nr 21 poz.113, Nr 134,poz.777,Nr 217,poz.1281), w związku z art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.Nr 95,poz.613,Nr 96,poz.620,Nr 225,poz.1461,Nr 226,poz.1475;z2011r. Nr 102,poz.584,Nr 112,poz.654 Dz.U.Nr 171,poz.1016)

Uchwała nr XIII/68/2011
Rady Miejskiej
z dnia 24 listopada 2011


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203;Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218 oraz Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420,Nr 157,poz.1241;z 2010r Nr 28,poz.142,Nr 28,poz.146,Nr 106,poz.675,Nr 40,poz.230;z 2011r. Nr 117,poz.679,Nr 21 poz.113, Nr 134,poz.777,Nr 217,poz.1281), w związku z art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.Nr 95,poz.613,Nr 96,poz.620,Nr 225,poz.1461,Nr 226,poz.1475;z2011r. Nr 102,poz.584,Nr 112,poz.654 Dz.U.Nr 171,poz.1016)


Uchwała 1/4 Uchwała 2/4 Uchwała 3/4 Uchwała 4/4

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (19 grudnia 2011, 10:58:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1518