Uchwała nr XIII/64/11Rady Miejskiejz dnia 24 listopada 2011w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu odprowadzenia do budżetu Miasta i Gminy Chodecz nadwyżki środków obrotowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 208 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010r.Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011r. Nr 40, poz. 230) oraz art. 239, 254 pkt.3 i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241,Nr 219, poz. 1706, Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578,Nr 257 poz. 1726 ) w związku z art. 15 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726 )

Uchwała nr XIII/64/11
Rady Miejskiej
z dnia 24 listopada 2011


w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu odprowadzenia do budżetu Miasta i Gminy Chodecz nadwyżki środków obrotowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 208 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010r.Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011r. Nr 40, poz. 230) oraz art. 239, 254 pkt.3 i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241,Nr 219, poz. 1706, Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578,Nr 257 poz. 1726 ) w związku z art. 15 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726 )


Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (19 grudnia 2011, 10:09:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1008