Uchwała nr IV/15/10Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2010w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 1218 oraz Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r.Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, Dz.U. z 2008r. Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009, Nr 144,poz. 1175, Dz.U. z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857), oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005,Nr 179, poz. 1485, Dz. U. z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826, Dz.U. z 2007r. Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558, Dz.U. z 2009r.Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz. 817, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396, Nr 228, poz. 1486 )

Uchwała nr IV/15/10
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2010


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 1218 oraz Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r.Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, Dz.U. z 2008r. Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009, Nr 144,poz. 1175, Dz.U. z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857), oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005,Nr 179, poz. 1485, Dz. U. z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826, Dz.U. z 2007r. Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558, Dz.U. z 2009r.Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz. 817, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396, Nr 228, poz. 1486 )


Uchwała

Program (52kB) word

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (9 marca 2011, 11:58:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1016