Uchwała nr III/13/2010Rady Miejskiejz dnia 16 grudnia 2010w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) w związku z § 68 Statutu Miasta i Gminy Chodecz nadanego uchwałą Nr VII/48/03 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Chodecz (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r. Nr 73 poz. 1132 , z 2004r. Nr 118, poz. 1994)

Uchwała nr III/13/2010
Rady Miejskiej
z dnia 16 grudnia 2010


w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) w związku z § 68 Statutu Miasta i Gminy Chodecz nadanego uchwałą Nr VII/48/03 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Chodecz (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r. Nr 73 poz. 1132 , z 2004r. Nr 118, poz. 1994)


Uchwała

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (30 grudnia 2010, 11:04:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2105