Uchwała nr XXXI/156/09Rady Miejskiejz dnia 26 listopada 2009w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.Na podstawie art. 6 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005, Nr 236,poz.2008, Dz.U. z 2006r. Nr 144, poz. 1042, Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1464, Dz.U. z 2009r. Nr 18, poz. 97 )

Uchwała nr XXXI/156/09
Rady Miejskiej
z dnia 26 listopada 2009


w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.

Na podstawie art. 6 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005, Nr 236,poz.2008, Dz.U. z 2006r. Nr 144, poz. 1042, Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1464, Dz.U. z 2009r. Nr 18, poz. 97 )


Uchwała (129kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (16 lutego 2010, 11:39:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2015