Uchwała nr XXXI/153/09Rady Miejskiejz dnia 26 listopada 2009w sprawie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 1218 oraz Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 5, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Dz.U. z 2005r. Nr 143, poz.1199,Dz.U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Dz.U. z 2008 r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz.1463, Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz. 458,)

Uchwała nr XXXI/153/09
Rady Miejskiej
z dnia 26 listopada 2009


w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 1218 oraz Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 5, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Dz.U. z 2005r. Nr 143, poz.1199,Dz.U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Dz.U. z 2008 r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz.1463, Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz. 458,)


Uchwała (153kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (15 lutego 2010, 14:09:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2009