Uchwała nr XXXI/152/09Rady Miejskiejz dnia 26 listopada 2009w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 1218 oraz Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Dz.U. z 2005r. , Nr 143, poz. 1199, Dz.U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249 ,poz. 1825, Dz,U. z 2007r. Nr 109, poz. 747, Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 ,Nr 237, poz. 1655, oraz, Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz. 458,

Uchwała nr XXXI/152/09
Rady Miejskiej
z dnia 26 listopada 2009


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 1218 oraz Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Dz.U. z 2005r. , Nr 143, poz. 1199, Dz.U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249 ,poz. 1825, Dz,U. z 2007r. Nr 109, poz. 747, Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 ,Nr 237, poz. 1655, oraz, Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz. 458,


Uchwała (113kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (15 lutego 2010, 14:06:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1860