Uchwała nr XXX/150/09Rady Miejskiejz dnia 27 października 2009w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2009.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. D, oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420), oraz art 182, art. 188 ust. 2 art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych/ Dz.U. z dnia 2005 r. Nr 249 poz. 2104 Dz.U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505, Dz.U. z 2009r. Nr 19, poz. 100,Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, )

Uchwała nr XXX/150/09
Rady Miejskiej
z dnia 27 października 2009


w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2009.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. D, oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420), oraz art 182, art. 188 ust. 2 art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych/ Dz.U. z dnia 2005 r. Nr 249 poz. 2104 Dz.U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505, Dz.U. z 2009r. Nr 19, poz. 100,Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, )


Uchwała (130kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (15 lutego 2010, 14:02:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1126