Uchwała nr XXIX/147/09Rady Miejskiejz dnia 22 września 2009wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Zarządowi Powiatu we Włocławku zarządzania drogami gminnymiart.7 ust.1 pkt. 2 w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, Dz.U.z 2002r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153,pooz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr175, poz 1457,z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr.181,poz.1337,z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420) oraz art.19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. NR 19, poz. 100 , Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720)

Uchwała nr XXIX/147/09
Rady Miejskiej
z dnia 22 września 2009


wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Zarządowi Powiatu we Włocławku zarządzania drogami gminnymi

art.7 ust.1 pkt. 2 w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, Dz.U.z 2002r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153,pooz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr175, poz 1457,z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr.181,poz.1337,z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420) oraz art.19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. NR 19, poz. 100 , Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720)


Uchwała (237kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (6 października 2009, 11:29:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1239