Uchwała nr XXIX/146/09Rady Miejskiejz dnia 22 września 2009współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu pn.”Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec -Chodecz” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowejart. 10 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz.U.z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz.984,Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717,Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,po.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz.1218,z 2008 r. Nr 180, poz.1111,Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52,poz.420

Uchwała nr XXIX/146/09
Rady Miejskiej
z dnia 22 września 2009


współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu pn.”Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec -Chodecz” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej

art. 10 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz.U.z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz.984,Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717,Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,po.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz.1218,z 2008 r. Nr 180, poz.1111,Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52,poz.420


Uchwała (231kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (6 października 2009, 11:28:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1379