Uchwała nr XXIX/144/09Rady Miejskiejz dnia 22 września 2009zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Chodecz oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowegoart. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600 , Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95,Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238,Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz.U. z 2008r. Nr 145,poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz.U. z 2009, Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, ) w uzgodnieniu z Nauczycielskimi Związkami Zawodowymi - Związek Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty,

Uchwała nr XXIX/144/09
Rady Miejskiej
z dnia 22 września 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Chodecz oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600 , Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95,Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238,Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz.U. z 2008r. Nr 145,poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz.U. z 2009, Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, ) w uzgodnieniu z Nauczycielskimi Związkami Zawodowymi - Związek Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty,


Uchwała (269kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (6 października 2009, 11:25:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1974