Uchwała nr XXVIII/142/09Rady Miejskiejz dnia 23 lipca 2009w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Chodecz. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 )oraz art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 67, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95 Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 1, poz. 1 i Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz.572 i Nr 97, poz. 800 )

Uchwała nr XXVIII/142/09
Rady Miejskiej
z dnia 23 lipca 2009


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 )oraz art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 67, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95 Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 1, poz. 1 i Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz.572 i Nr 97, poz. 800 )


Uchwała (163kB) jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (28 sierpnia 2009, 13:27:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1707