Uchwała nr XXVIII/141/09Rady Miejskiejz dnia 23 lipca 2009uchylenie uchwały Nr XVIII/91/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom szkoły oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (/Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, w Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420)

Uchwała nr XXVIII/141/09
Rady Miejskiej
z dnia 23 lipca 2009


uchylenie uchwały Nr XVIII/91/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom szkoły oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (/Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, w Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420)


Uchwała (113kB) jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Lepka (28 sierpnia 2009, 13:24:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1582